วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

ประวัติความเป็นมา ... วงสาธิต สตริง อองซอมเบิล          วงเครื่องสาย สาธิต สตริง อองซอมเบิล (Satit String Ensemble) เดิมชื่อ “วงเครื่องสายสากลโรงเรียนสาธิต ฯ เริ่มรวมตัวนักเรียนเพื่อฝึกฝนด้านดนตรี และบรรเลงในงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ต่อมา วันที่ 1 เมษายน 2548 วงเครื่องสายสากลฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อใช้ในการจัดตั้งวง ฯจากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต ชุดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวงเครื่องสาย ฯ คือ ให้นักดนตรีได้รับการพัฒนาทักษะทางดนตรี ฝึกสมาธิ วินัย และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักดนตรี และเปิดโอกาสให้นักดนตรี ได้แสดงความสามารถสู่สาธารณชนในโอกาสต่าง ๆ


          ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการวงเครื่องสาย ฯได้ลงมติให้จัดตั้งวงเครื่องสายอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า วงเครื่องสาย สาธิต สตริง อองซอมเบิล (Satit String Ensemble) โดยมีนักดนตรีซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ ทั้งหมด 22 คนและมีคณะกรรมการบริหารวง ฯ ทั้งหมด 13 คน โดยมี คุณ เพิ่มศักดิ์ กิจรุ่งโรจน์ เป็นประธานคณะกรรมการวง ฯ (ปีการศึกษา 2548 – 2552) มีการแสดงคอนเสิร์ตที่ผ่านมาดังนี้1. คอนเสิร์ต “ เติมทักษะชีวิต ให้เต็มชีวิต ” แสดง วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2548 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท ร่วมกับศิลปินรับเชิญ คุณจุ้ย ศุ บุญเลี้ยง

2. คอนเสิร์ต “แด่พ่อ ... ด้วยดนตรี ” แสดง วันเสาร์ ที่25 สิงหาคม 2550 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎ สงขลา

3. คอนเสิร์ต “ Happy Night ” แสดง วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2550 ณ ห้องสกายรูม ชั้น7 โรงแรมวีว่า สงขลา

4. คอนเสิร์ต “ร้อยดวงใจ...สานสายใยด้วยดนตรี” แสดง วันเสาร์ ที่ 6 กันยายน 2551 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎ สงขลา

5. คอนเสิร์ต “ ดนตรีวัยใส หัวใจอิ่มอุ่น ” แสดง รอบที่ 1 วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2552 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย ราชภัฎ สงขลา รอบที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          ปัจจุบันวงเครื่องสาย ฯ มีนักดนตรีรวม 41 คน อาจารย์ผู้ควบคุมวง 2 ท่าน คือ อาจารย์สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม และอาจารย์วิชัย มีศรี โดยมี คุณจารุวรรณ เหาตวานิช เป็นประธานคณะกรรมการวง ฯ (ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน

1 ความคิดเห็น:

  1. จันทกานต์ P' ย๊ะ3 มกราคม 2555 20:59

    อยากเล่นไวโอลินอีกครั้งอ่ะ อยากกลับไปร.ร.จัง จะได้เล่นได้เล่นไวโอลินกะเพิ่ลๆอ่ะน๊า ถ้ามีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่เรียกเค้าด้วยล่ะ คิดถึงเสมอ


    จาก P'ย๊ะ เเสนน่ารัก

    ตอบลบ